Zarząd

W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezesi oraz Przewodniczący Kół.

Terminarz posiedzeń Zarządu TBSP UJ

Posiedzenia zwyczajne Zarządu TBSP UJ w roku akademickim 2017/2018 odbędą się w następujących terminach:
 

5 października 2017 r.

26 października 2017 r.

7 grudnia 2017 r. - posiedzenie przeniesione na dzień 29 listopada 2017 r.

11 stycznia 2018 r.

1 marca 2018 r.

5 kwietnia 2018 r.

26 kwietnia 2018 r. (posiedzenie wyborcze)

24 maja 2018 r.

14 czerwca 2018 r.