Sustainable Development - wykład prof. Klausa Mathisa

Termin: 25.10.2017
Miejsce: ulica Krupnicza 33A, 31-123 Kraków, Polska
Organizator: Koło Naukowe Filozofii Prawa TBSP UJ
"Zrównoważony rozwój"

Klaus Mathis jest profesorem prawa publicznego, prawa zrównoważonego rozwoju i filozofii prawa na Uniwersytecie w Lucernie, gdzie kieruje pracami współzałożonego przez siebie Centrum Prawa i Zrównoważonego Rozwoju.
Z wykształcenia jest zarówno prawnikiem, jak i ekonomistą, a jego zainteresowania naukowe obejmują interdyscyplinarne związki prawa, ekonomii i filozofii.
Jest także dyrektorem Instytutu Podstaw Prawa “Lucernaiuris” oraz członkiem komitetu ewaluacyjnego przy Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki. Jako redaktor serii m. in. “Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship” prof. Mathis pozostaje jedną z centralnych postaci europejskiej ekonomicznej analizy prawa.

Do jego najważniejszych publikacji należy wznawiana trzykrotnie książka “Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law” (ang. “Efektywność zamiast sprawiedliwości? W poszukiwaniu filozoficznych podstaw ekonomicznej analizy prawa”).

Wstęp na wykład jest otwarty.
Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim.
Organizatorzy nie są w stanie zapewnić tłumaczenia symultanicznego.
Data opublikowania: 19.10.2017
Osoba publikująca: Norbert Szatyński