Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawa wewnętrznego TBSP UJ

Statut i regulaminy

Statut

Statut TBSP UJ uchwalony 14 października 2019 r.

Statut TBSP UJ uchwalony 17 października 2017 r. 

Regulaminy

Regulamin finansowania Kół Naukowych zrzeszonych w TBSP UJ 

Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie (załącznik nr 5 do Regulaminu finansowania)

Regulamin Sądu TBSP UJ

Regulamin Komisji Rewizyjnej TBSP UJ

Regulamin Posiedzeń Zarządu TBSP UJ

Regulamin Inwentarza TBSP UJ

Regulamin Czasopisma TBSP UJ

Uchwały

Uchwały Prezydium

Uchwała Prezydium TBSP w sprawie organizacji projektu wspólnego TBSP UJ nr 1/2019 wraz z załącznikiem

Uchwała Prezydium TBSP w sprawie organizacji projektu wspólnego TBSP UJ nr 1/2020 wraz z załącznikiem

Uchwały finansowe

Uchwała październikowa 2018

Uchwała listopadowa 2018

Uchwała styczniowa 2019

Uchwała marcowa 2019

Uchwała kwietniowa 2019

Uchwała majowa 2019

Uchwała lipcowa 2019

Uchwała październikowa 2019

Uchwała listopadowa 2019

Uchwała styczniowa 2020

Uchwała lutowa 2020

Uchwała marcowa 2020

Inne uchwały Zarządu TBSP UJ

Uchwała z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej TBSP UJ

Uchwała w sprawie ustalenia limitów na projekty organizowane przez Koła Naukowe zrzeszone w TBSP UJ

Uchwała Zarządu TBSP UJ z dnia 2 lutego 2020 r. dotycząca zmian w polskim sądownictwie

Zarządzenia, postanowienia i obwieszczenia

Zarządzenia Prezesa TBSP UJ

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ 4/17 w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej 

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ 1/19 w sprawie ogłoszenia wyborów do Kolegium Redakcyjnego IPP TBSP UJ

Zarządzenia I Wiceprezesa

Zarządzenie I Wiceprezesa TBSP UJ nr 1/19 w sprawie ogłoszenia wzoru Ankiety Koła Naukowego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia I Wiceprezesa TBSP UJ nr 1/19

Zarządzenia Wiceprezesa ds. organizacyjnych

Zarządzenie Wiceprezesa ds. organizacyjnych nr 1/17

Załącznik do Zarządzenia Wiceprezesa ds. organizacyjnych nr 1/17 (cennik)

Postanowienia Sądu TBSP UJ

Postanowienie Sądu z 4 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Członków Prezydium

Postanowienie Sądu z 15 maja 2019 r. w sprawie limitów dot. konkursów przedmiotowych 

Obwieszczenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej dot. wyborów na Członków Prezydium TBSP UJ na rok 2020/2021