Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawa wewnętrznego TBSP UJ

Statut i regulaminy

Statut

Statut TBSP UJ uchwalony 14 października 2019 r.

Statut TBSP UJ uchwalony 17 października 2017 r.

Regulaminy

Regulamin finansowania Kół Naukowych zrzeszonych w TBSP UJ 

Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie (załącznik nr 5 do Regulaminu finansowania)

Regulamin Sądu TBSP UJ

Regulamin Komisji Rewizyjnej TBSP UJ

Regulamin Posiedzeń Zarządu TBSP UJ

Regulamin Inwentarza TBSP UJ

Regulamin Czasopisma TBSP UJ

Finanse - uchwały Zarządu i zarządzenia Prezesa

Uchwały finansowe Zarzadu

Uchwała październikowa 2018

Uchwała listopadowa 2018

Uchwała styczniowa 2019

Uchwała marcowa 2019

Uchwała kwietniowa 2019

Uchwała majowa 2019

Uchwała lipcowa 2019

Uchwała październikowa 2019

Uchwała listopadowa 2019

Uchwała styczniowa 2020

Uchwała lutowa 2020

Uchwała marcowa 2020

Uchwała lipcowa 2020

Uchwała wrześniowa 2020

Zarządzenia finansowe Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu TBSP UJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zawieszenia Koła Naukowego Prawa Chińskiego i Kultury Chińskiej TBSP UJ

Uchwała Zarządu TBSP UJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zawieszenia Koła Naukowego Polityki Gospodarczej TBSP UJ

Uchwała Zarządu TBSP UJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego Członków Komisji Wyborczej TBSP UJ

Uchwała z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej TBSP UJ

Uchwała w sprawie ustalenia limitów na projekty organizowane przez Koła Naukowe zrzeszone w TBSP UJ

Uchwała Zarządu TBSP UJ z dnia 2 lutego 2020 r. dotycząca zmian w polskim sądownictwie

Uchwały Prezydium

Uchwała Prezydium TBSP UJ w sprawie organizacji projektu wspólnego TBSP UJ nr 1/2019 wraz z załącznikiem

Uchwała Prezydium TBSP UJ w sprawie organizacji projektu wspólnego TBSP UJ nr 1/2020 wraz z załącznikiem

Zarządzenia członków Prezydium

Zarządzenia niefinansowe Prezesa

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ 4/17 w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej 

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ 1/19 w sprawie ogłoszenia wyborów do Kolegium Redakcyjnego IPP TBSP UJ

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/1/2020 w sprawie wyznaczania terminów posiedzień zwyczajnych Zarządu TBSP UJ

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/2/2020 w sprawie ustalenia wzoru Ankiety Koła Naukowego 

Załącznik do Zarządzenia Prezesa TBSP UJ NF/2/2020 wzór Ankiety Koła Naukowego

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/3/2020 w sprawie wyznaczenia terminów posiedzeń Zarządu  TBSP UJ w roku akademickim 20/21

Zarządzenia Wiceprezesa ds. organizacyjnych

Zarządzenie Wiceprezesa ds. organizacyjnych nr 1/17

Załącznik do Zarządzenia Wiceprezesa ds. organizacyjnych nr 1/17 (cennik)

Postanowienia Sądu

Postanowienie Sądu z 4 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Członków Prezydium

Postanowienie Sądu z 15 maja 2019 r. w sprawie limitów dot. konkursów przedmiotowych

Obwieszczenia

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej dot. wyborów na Członków Prezydium TBSP UJ na rok 2020/2021