Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organy TBSP UJ

1. Prezydium

Kontakt z członkami Prezydium i innymi osobami pełniącymi funkcję organów Towarzystwa jest możliwy tutaj

Prezes TBSP UJ
Kamila Katzig

I Wiceprezes
Victoria Noga

Wiceprezes ds. finansowych
Karol Solarski

Wiceprezes ds. organizacyjnych
Marcin Sikora

Wiceprezes ds. wydawniczych
Dominik Wzorek

Sekretarz
Konrad Janyst

2. Zarząd TBSP UJ

Zarząd składa się z członków Prezydium i Przewodniczących Kół Naukowych zrzeszonych w Towarzystwie.

3. Sąd TBSP UJ

Sąd TBSP UJ jest organem sądowniczym i kontrolnym Towarzystwa. W jego skład wchodzi 3 sędziów, którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg procedur wyborczych i przestrzeganie aktów prawa wewnętrznego TBSP UJ.

Skład Sądu TBSP UJ:

Prezes Sądu: Jan Cieślak

1. Sędzia: Mikołaj Dawidziuk

2. Sędzia: Arkadiusz Piskorz

4. Redakcja

Redakcja jest organem Towarzystwa, który odpowiada za wydawanie Przeglądu Prawniczego. W jej skład wchodzi 11 członków, którzy zajmują się procedurą wydawniczą. Stałym członkiem Redakcji jest Wiceprezes ds. wydawniczych, który sprawuje funkcję Redaktora Naczelnego. 

5. Kurator

Kuratorem Towarzystwa od maja 2019 r. jest prof. dr hab. Andrzej Szumański, wybitny prawnik i nauczyciel akademicki specjalizujący się w prawie gospodarczym prywatnym. W przeszłości prof. Szumański pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa.