Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organy TBSP UJ

1. Prezydium

Kontakt z członkami Prezydium i innymi osobami pełniącymi funkcję organów Towarzystwa jest możliwy tutaj

Prezes TBSP UJ
Kamil Prokopowicz

I Wiceprezes
Ignacy Czapla

Wiceprezes ds. finansowych
Zuzanna Daszkiewicz

Wiceprezes ds. organizacyjnych
Michał Zajda

Wiceprezes ds. wydawniczych
Maja Wisła-Szopińska

Sekretarz
Mikołaj Czapla

2. Zarząd TBSP UJ

Zarząd składa się z członków Prezydium i Przewodniczących Kół Naukowych zrzeszonych w Towarzystwie.

3. Sąd TBSP UJ

Sąd TBSP UJ jest organem sądowniczym i kontrolnym Towarzystwa. W jego skład wchodzi 3 sędziów, którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg procedur wyborczych i przestrzeganie aktów prawa wewnętrznego TBSP UJ.

4. Redakcja

Redakcja jest organem Towarzystwa, który odpowiada za wydawanie Przeglądu Prawniczego. W jej skład wchodzi 11 członków, którzy zajmują się procedurą wydawniczą. Stałym członkiem Redakcji jest Wiceprezes ds. wydawniczych, który sprawuje funkcję Redaktora Naczelnego. 

5. Kurator

Kuratorem Towarzystwa od maja 2019 r. jest prof. dr hab. Andrzej Szumański, wybitny prawnik i nauczyciel akademicki specjalizujący się w prawie gospodarczym prywatnym. W przeszłości prof. Szumański pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa.