Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czym jest TBSP UJ?

O Towarzystwie

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP UJ) jest organizacją studencką zarejestrowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, zrzeszającą Koła Naukowe zarejestrowane na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Towarzystwo działa w celu: wspierania działalności naukowej i dydaktycznej Kół zrzeszonych w TBSP UJ, rozwijania współpracy między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi, rozwoju działalności studenckich i doktoranckich kół naukowych na WPiA, integracji studenckiego ruchu naukowego na WPiA UJ, podtrzymywania tradycji Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Historia Towarzystwa

Członkowie TBSP UJ

Członkami TBSP UJ byli m.in.: prof. Fryderyk Zoll senior, prof. Edmund Krzymuski, prof. Władysław Wolter, prof. Stanisław Grodziski, prof. Andrzej Zoll, prof. Andrzej Mączyński, prof. Kazimierz Opałek, prof. Paweł Sarnecki, prof. Aleksander Lichorowicz, prof. Edward Drozd, prof. Janina Czapska, Bogusław Chrabota.

Kuratorzy TBSP UJ

1851-1863 prof. dr Julian Dunajewski
1863-1876 prof. dr Fryderyk Zoll senior
1876-1886 prof. dr Maksymilian Zatorski
1886-1889 prof. dr Maurycy Fierich
1889-1892 prof. dr Lotar Dargun
1892-1928 prof. dr Edmund Krzymuski
1928-1934 prof. dr Kazimierz Władysław Kumaniecki
1934-1934 prof. dr Jerzy Lande
1934-1939 prof. dr Władysław Wolter
1945-1947 prof. dr Władysław Wolter
1947-1948 prof. dr Jerzy Langrod
1948-1950 prof. dr Michał Patkaniowski
1957-1967 prof. dr Władysław Wolter
1967-1970 prof. dr Konstanty Grzybowski
1970-1994 prof. dr Stanisław Włodyka
1994-2000 vacat, nieformalną opiekę sprawował prof. dr hab. Janusz Sondel
2000-2012 prof. dr hab. Andrzej Zoll
2012-2016 prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
2016-2019 prof. dr hab. Janina Błachut
2019-obecnie prof. dr hab. Andrzej Szumański

Siedziba TBSP UJ

1851-1890 – przedpokój, Collegium Iuridicum, ul. Grodzka 53
1890-1903 – sala 35, Collegium Novum, ul. Gołębia 24
1903-1925 – sala w Collegium Nowodworskiego, ul. św.Anny
1914-1915 – mieszkanie Wiktora Medweckiego w Wiedniu
1925-1928 – sala w kamienicy, ul. Grodzka20
1928-1939 – kamienica po prof. dr. Edmundzie Krzymuskim, ul. Jabłonowskich 5
1945 – sala w „Żaczku", al. 3 Maja
1945-1950 – kamienica po prof. dr Edmundzie Krzymuskim, ul. Jabłonowskich 5
od 1957 – dwie sale w Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
2003 – sala 303, ul. Krupnicza 2
2003-2012 – sala 302, Pałacu Larischa, ul. Bracka 12
2012-obecnie - ul. Straszewskiego 25/9

Publikacje o Towarzystwie

Poniżej udostępniamy publikacje dotyczące historii TBSP UJ dostępne w repozytoriach cyfrowych:

1) Stanisław Esteicher - Czterdzieści lat istnienia Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1851 - 1891), Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, Kraków 1891 


2) Stanisław Estreicher - Sześćdziesiąt lat istnienia Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego: (1851-1911), Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, Kraków 1911


3) Jan Halberda, Jerzy Malec (red.), Grzegorz Russek - 150 lat dziejów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego