Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

O zmianach w wymiarze sprawiedliwości. Wywiad z Dziekanem WPiA UJ z prof. J. Pisulińskim

Zapraszamy do zapoznania się z rozmową przeprowadzoną z prof. J. Pisulińskim, dziekanem WPiA UJ przez członka redakcji Przeglądu Prawniczego TBSP UJ dra Michała Piecha, adwokata. 

Rozmowa jest dostępna tutaj, ukaże się również w najbliższym numerze Przeglądu. 

Wybory Członków Prezydium

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Przewodniczącego Komisji Wyborczej dot. wyborów Członków Prezydium TBSP UJ na rok 2020/21.

Treść obwieszczenia

Zaświadczenia o członokostwie w TBSP UJ

W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wydawania zaświadczeń o członkostwie w naszym Towarzystwie uprzejmie informujemy, że takie zaświadczenia wydawane są jedynie dla osób będących członkami TBSP UJ w roku akademickim 2015/2016 i w latach późniejszych. Zaświadczenia zawierają informacje o okresie przynależności członka TBSP UJ do danego Koła Naukowego zrzeszonego w TBSP UJ lub organów TBSP UJ i nie dotyczą szczegółowego zakresu podejmowanych aktywności przez danego członka. W celu otrzymania zaświadczenia prosimy o kontakt z sekretarzem TBSP UJ (sekretarz.tbsp@uj.edu.pl). Jednocześnie informujemy, że ze względu na utrudnienia związane z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii wydawanie zaświadczeń zawieszono do dnia 1 lipca 2020 roku. Zainteresowanych zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu.

Stanowisko Zarządu TBSP UJ dotyczące zmian w polskim sądownictwie

Zarząd Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ podjął uchwałę wyrażającą stanowisko dotyczące sytuacji wokół wymiaru sprawiedliwości. Jako studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na co dzień związani z prawem apelujemy o podjęcie kroków zmierzających do ograniczenia chaosu prawnego, jaki nastąpił w związku ze zmianami w obrębie sądownictwa. Do naszego stanowiska dołączamy petycję, w której każdy obywatel może poprzeć wyrażone przez nas postulaty.

Treść uchwały

Link do petycji