Koła Naukowe TBSP UJ

» Koło Naukowe Administratywistów UJ

Przewodniczący: Dagmara Czajka
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka
FB: Koło Naukowe Administartywistów UJ
E-mail: tbsp.kna@gmail.com

» Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ

Przewodnicząca: Maria Włoskowicz
Opiekun naukowy: dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
FB:Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
E-mail:
adr.tbsp.uj@gmail.com

» Koło Naukowe Filozofii Prawa TBSP UJ

Przewodniczący: Bartosz Biskup
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki, prof. dr hab. Jerzy Stelmach
FB: Koło Naukowe Filozofii TBSP UJ
E-mail: filozofia.tbsp@gmail.com

» Koło Naukowe Historii Doktryn UJ

Przewodniczący: Bartłomiej Mrówczyński
Opiekun Naukowy: dr Jacek Malczewski
FB: Koło Naukowe Historii Doktryn TBSP UJ
E-mail: tbsp.doktryny@gmail.com

» Koło Naukowe Historii Kultury Prawnej TBSP UJ

Przewodniczący: Krzysztof Wall
Opiekun Naukowy: dr hab. Marian Małecki
FB: Koło Naukowe Historii Kultury Prawnej TBSP UJ
E-mail: tbsp.hkp@gmail.com

» Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa TBSP UJ

Przewodniczący: Damian Szczepaniak
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wacław Uruszczak
FB: Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa TBSP UJ
E-mail: tbsp.knhpip@gmail.com

» Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ

Przewodniczący: Michał Powszedniak
Opiekun naukowy: dr hab. Wojciech Dadak
WWW: Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ
FB: Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ
E-mail: kolo.kryminologii@gmail.com

» Koło Naukowe Lex Publica TBSP UJ

Przewodniczący: Tomasz Guzik
Opiekun naukowy: dr Władysław Pęksa
FB: Koło Naukowe Lex Publica TBSP UJ
E-mail: lex.publica.tbsp@gmail.com

» Koło Naukowe Logiki Prawniczej TBSP UJ

Przewodnicząca: Michał Tworuszka
Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Grabowski
FB: Koło Naukowe Logiki Prawniczej TBSP UJ
E-mail: logika.prawnicza.tbsp@gmail.com

» Koło Naukowe Praw Europy Środkowo - Wschodniej TBSP UJ

Przewodniczący: Bartłomiej Bąk
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
FB: Koło Naukowe Praw Europy Środkowo-Wschodniej TBSP UJ
E-mail: tbsp.pesw@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ

Przewodniczący: Maja Wisła - Szopińska
Opiekun naukowy: dr hab. Marcin Spyra
FB: Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ
E-mail: knpgih.tbsp.uj@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ

Przewodniczący: Michał Szymański
Opiekun naukowy: dr Katarzyna Krzysztofek
FB: Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ
E-mail: kanonistyka@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ

Przewodnicząca: Monika Utracka
Opiekun naukowy:dr Grzegorz Bogdan
FB: Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ
E-mail: prawo.karnetbspuj@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ

Przewodniczący: Angelika Ciżyńska
Opiekun naukowy: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
blog: Blog Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ
FB: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ
E-mail: prawo.konstytucyjne@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Kosmicznego i Lotniczego TBSP UJ

Przewodniczący: Łukasz Łaguna
Opiekun naukowy: dr hab. Brygida Kuźniak
FB: Koło Naukowe Prawa Kosmicznego i Lotniczego TBSP UJ
E-mail: kosmiczne.lotnicze@gmail.com

» Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego UJ

Przewodniczący: Jan Kot
Opiekun naukowy: dr Anna Wysocka-Bar
E-mail: knmpph@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ

Przewodniczący: Monika Gęca
Opiekun naukowy: dr hab. Brygida Kuźniak
FB: Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego
E-mail: tbsp.pmp@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Państw Azjatyckich UJ

Przewodnicząca: Katarzyna Rużyczka
Opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Stępień
FB: Koło Naukowe Praw Państw Azjatyckich TBSP UJ
E-mail: prawapanstwazjatyckich@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ

Przewodniczący: p.o. Bartosz Żak
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
www: Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego
FB: Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ
E-mail: tbsp.podatkowe@gmail.com

 

» Koło Naukowe Prawa Pracy TBSP UJ

Przewodniczący: Marek Stolorz
Opiekun naukowy: dr Marcin Wujczyk
FB: Koło Naukowe Prawa Pracy
E-mail: knpp.tbspuj@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Publicznego Gospodarczego TBSP UJ

Przewodniczący: Wojciech Stawnicki
Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Długosz
FB: Koło Naukowe Prawa Publicznego Gospodarczego
E-mail: ppg.tbsp.uj@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Rodzinnego TBSP UJ

Przewodnicząca: Magdalena Małek
Opiekun naukowy: dr Halina Nowara-Bacz
FB: Koło Naukowe Prawa Rodzinnego TBSP UJ
E-mail: tbsp.rodzinne@gmail.com
 

» Koło Naukowe Prawa Rolnego TBSP UJ

Przewodniczący: Kacper Górniak
Opiekun naukowy: dr Andrzej Perzyna
WWW: Koło Naukowe Prawa Rolnego TBSP UJ

» Koło Naukowe Prawa Rynków Finansowych

Przewodnicząca: Karol Markiewicz
Opiekun naukowy: dr Jacek Dybiński
FB: Koło Naukowe Prawa Rynków Finansowych TBSP UJ
E-mail: knprf@tbsp.pl

» Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ

» Koło Naukowe Prawa Sportowego TBSP UJ

Przewodniczący:p.o. Tomasz Michalczyk
Opiekun naukowy: dr Michał Biliński
FB: Koło Naukowe Prawa Sportowego TBSP UJ
E-mail: sportoweprawo@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ

Przewodniczący: Tristan Skupniewicz
Opiekun naukowy: dr Małgorzata Kożuch
FB: Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ
E-mail: europejskie.tbsp@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ

Koło zawieszone

» Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ

Przewodniczący: Piotr Olechowski
Opiekun naukowy: dr Piotr Kostański
FB: Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ
E-mail: pwi.wpia@gmail.com

» Koło Naukowe Polityki Gospodarczej TBSP UJ

Przewodniczący: Piotr Ochmański
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka
FB: Koło Naukowe Polityki Gospodraczej TBSP UJ
E-mail: knpolitykigospodarczejtbspuj@gmail.com

» Koło Naukowe Postępowania Cywilnego TBSP UJ

Przewodniczący: Przemysław Jadłowski
Opiekun naukowy: dr Mariusz Sorysz
FB: Koło Naukowe Postępowania Cywilnego TBSP UJ
E-mail: kpc.tbsp@gmail.com

 

» Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ

Przewodnicząca: Agnieszka Uryga
Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
FB: Koło Naukowe Postępowania Karnego
E-mail: postepowanie.karne.uj@gmail.com

» Koło Naukowe Socjologii Prawa TBSP UJ

Przewodniczący: Łukasz Dziura
Opiekun naukowy: dr. hab. Mateusz Stępień
WWW: Koło Naukowe Socjologii Prawa TBSP UJ
E-mail: tbsp.socjologia@gmail.com

» Koło Naukowe Ti Estin Aletheia UJ

Przewodniczący: Kajetan Rajski
Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
WWW: Koło Naukowe Ti Estin Aletheia
E-mail: tbsp.tea@gmail.com

» Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ

Przewodnicząca: Anna Mazur
Opiekun naukowy: dr hab. Piotr Dobosz
WWW: Sekcja Ochrony Dóbr Kultury
E-mail: tbsp.sodk@gmail.com

» Koło Naukowe Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych TBSP UJ

Przewodnicząca: Dominika Woźniak
Opiekun naukowy: dr Marcin Marcinko
E-mail: kolowojskoweuj@gmail.pl