Regulaminy

Regulamin finansowania Kół Naukowych zrzeszonych w TBSP UJ

Regulamin finansowania Kół zrzeszonych w TBSP UJ (przed zmianami z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

Regulamin finansowania Kół zrzeszonych w TBSP UJ (po zmianach z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

 

W nowym Regulaminie pojawiła się ocena merytoryczna wniosków, której kryteria są opisane w Załączniku nr 5 do Regulaminu:

Załącznik nr 5 do Regulaminu finansowania (Kryteria oceny wniosków)

 

W nowym Regulaminie niektóre zmiany wchodzą w życie po upływie vacatio legis opisanego w poniższej uchwale (na końcu):

Uchwała Zarządu w sprawie zmian w Regulaminie finansowania Kół zrzeszonych w TBSP UJ z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Regulamin Sądu TBSP UJ

Regulamin Komisji Rewizyjnej TBSP UJ

Regulamin Posiedzeń Zarządu TBSP UJ

Regulamin Inwentarza TBSP UJ

Regulamin IPP TBSP UJ

Zarządzenia i postanowienia

Zarządzenia Prezesa TBSP UJ

Zarządzenia I Wiceprezes

Zarządzenia Wiceprezesa ds. finansowych

Zarządzenia Wiceprezesa ds. organizacyjnych

Zarządzenie w sprawie cennika środków wchodzących w skład Inwentarza Konferencyjnego:

Zarządzenie Wiceprezesa ds. organizacyjnych 1/17

załącznik - cennik

Postanowienia Sądu TBSP UJ

Postanowienia w sprawie interpretacji Statutu TBSP UJ:

Postanowienie w sprawie limitów na konkursy przedmiotowe z 15 maja 2019 r.

Uchwały finansowe