Zarządzenia

Zarządzenia Prezesa TBSP UJ

Zarządzenia Wiceprezesa ds. finansowych

Zarządzenia Członków Prezydium