Zarządzenia

Zarządzenia Prezesa TBSP UJ

Zarządzenia I Wiceprezes

Zarządzenia Wiceprezesa ds. finansowych

Zarządzenia Wiceprezesa ds. organizacyjnych

Zarządzenie w sprawie cennika środków wchodzących w skład Inwentarza Konferencyjnego:

Zarządzenie Wiceprezesa ds. organizacyjnych 1/17

załącznik - cennik