Rezerwacja sal przez Koła Naukowe zrzeszone w TBSP UJ

» Rezerwacja sal na Wydziale

1) Odwiedzamy System Rezerwacji Sal UJ i logujemy się tak, jak to robimy na USOS-ie i:

a) w kolumnie z lewej strony znajdujemy "Wyszukiwanie sal" i wybieramy odpowiednie budynki i sale: budynki Wydziału są na I Kampusie (Św. Anny, Olsza, Gołębia 9, Novum), II Kampusie (Krupnicza 33a), Rynku Głównym (Pałac Larischa) i Grodzka (Collegium Iuridicum);
b) w jednostce organizacyjnej szukamy "Wydział Prawa i Administracji";
c) wybieramy budynek z listy;
d) wybieramy numer sali (w nawiasie mamy pojemność sali; nie wybieramy mniejszych sal, ponieważ są tam najczęściej seminaria, czasami są to też czyjeś gabinety);
e) wybieramy sobie puste pole (pamiętajmy, że pomiędzy zajęciami najlepiej gdyby była 15-minutowa przerwa).

UWAGA! Nie możemy rezerwować sal:
203 i 209 w budynku przy ul. Krupniczej 33a oraz
200 i 209 w Pałacu Larischa (Bracka 12)

2) Wybraną salę wpisujemy we wniosku (razem z datą, nazwą Koła, godzinami itd.). Najważniejsze jest uzupełnienie osoby odpowiedzialnej, która będzie mogła pobrać klucz i będzie odpowiedzialna osobiście za salę. Uzupełnione dane proszę pogrubić (dla większej przejrzystości)

Wzór wniosku o rezerwację jednorazową

Wzór wniosku o rezerwację stałą (cotygodniową - zajęcia dydaktyczne)

Formularz rezerwacji pomieszczeń na WPiA UJ, który składamy, gdy organizujemy spotkanie otwarte z udziałem gościa itp.

3) Wniosek wysyłamy mailem do Wiceprezesa ds. organizacyjnych:
organizacyjny.tbsp@uj.edu.pl
UWAGA! Wniosek MUSI być w formie .doc (edytowalnej)!

4) Oczekujemy na decyzję Dziekanatu odnośnie rezerwacji sali. O takiej decyzji informuje Wiceprezes ds. organizacyjnych.

5) Wnioski, które uzyskały akceptację, należy odebrać z teczki TBSP UJ, która znajduje się w Księgarni Prawniczej w Pałacu Larischa (Bracka 12).

6) Odebrany wniosek (oryginalny) należy okazać portierowi przed pobraniem klucza do sali.

» Rezerwacja sal w Collegium Novum i Auditorium Maximum

O dostępność sal należy pytać u Administratorów danego budynku, czyli:
1) w Auditorium Maximum - maximum@uj.edu.pl
2) w Collegium Novum - mariola.grylewicz@uj.edu.pl

Należy pamiętać, że rezerwacja sal w tych dwóch budynkach wiąże się z kosztami, które ponosi jakaś jednostka organizacyjna UJ. Wynika to z Zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 23 maja 2013 roku. Koła Naukowe obowiązuje stawka dydaktyczna, czyli 0,20 zł za metr kwadratowy za godzinę. Poniżej znajdziesz sale, które możemy wynająć wraz z kosztami, które obowiązują Koła Naukowe.

Collegium Novum UJ
SALA CENA za godzinę
AULA 45,53 zł
s. 30 20,59 zł
s. 52 34,54 zł
s. 56 18,03 zł

 

Auditorium Maximum UJ
SALA ILOŚĆ MIEJSC CENA za godzinę A+B
Aula Mała 100 27,98 zł  
Aula Średnia A 134 25,90 zł 51,80 zł
Aula Średnia B 134 25,90 zł
Sala Wystawowa A 140 44,19 zł 88,38 zł
Sala Wystawowa B 140 44,19 zł
Aula Duża A 578 126,49 zł 252,98 zł
Aula Duża B 578 126,49 zł
Sala Seminaryjna 80 35,14 zł  
Sala Konferencyjna 60 24,80 zł  

 Literki "A" i "B" oznaczają, że te sale można połączyć w jedną, większą salę. Wtedy ilość miejsc i cena za godzinę sumują się.

Należy pamiętać, że korytarze pod przerwy kawowe są liczone osobno!
W Collegium Novum jest to 125 zł za jedno piętro za dzień.
W Auditorium Maximum jest to 225 zł za godzinę.

Po uzyskaniu dofinansowania, a na co najmniej tydzień przed wydarzeniem, należy złożyć formularz rezerwacji sal, którego wzór znajdziesz tutaj.

Rozliczenie wynajmu sali odbywa się w systemie SAP, czyli następuje bez udziału studentów.

» Rezerwacja Sal Reprezentacyjnych WPiA UJ

Rezerwacja Sal Reprezentacyjnych WPiA UJ w Pałacu Larischa (Bracka 12) wygląda następująco:

1) należy udać się do portierni Pałacu Larischa i spytać się, czy w danym terminie Sale są dostępne;

2) następnie należy złożyć wniosek do Dziekana WPiA UJ o wyrażenie zgody na zorganizowanie wydarzenia w Salach Reprezentacyjnych;

3) podpisaną zgodę należy zanieść do portierni w Pałacu Larischa.