"Ślady pamięciowe. Aspekty psychlogiczine i kryminalistyczne"

D. Moskal, P. Wąsik, Ślady pamięciowe. Aspekty psychlogiczine i kryminalistyczne, Przygotowalnia, Kraków 2013.

Dobór problematyki konferencji i referatów jest bardzo interesujący i trafny. (…) na uznanie zasługuje fakt, że Autorzy (w przeważającej większości studenci i absolwenci prawa) mierzą się ze złożoną interdyscyplinarną problematyką , mieszczącą się na pograniczu psychologii i prawa. Tego rodzaju próbom należy przyklasnąć . Publikacja wyraźnie wskazuje, że młodzi adepci zawodów prawniczych wykazują zainteresowanie problematyką psychologiczną i potrafią się w niej sprawnie poruszać. Dostrzegają ponadto interdyscyplinarność poruszanych problemów oraz istotną role psychologii w kształtowaniu wiedzy organów ściągania i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości o śladach pamięciowych, metodach ich pozyskiwania i oceny. [Fragment z recenzji dr Joanny Kabzińskiej]

 

Aby pobrać e-book KLIKNIJ TUTAJ

Data opublikowania: 28.11.2014
Osoba publikująca: Daria Wójcik