Ekonomiczna Analiza Prawa. Zastosowania

Ze Wstępu: „Niniejsza monografia jest dowodem na to, że również najmłodsze pokolenie polskich naukowców dostrzega szanse płynące z zastosowań narzędzi ekonomicznych w refleksji nad prawem. Słowo „zastosowania” pełni tu ważną rolę – w założeniu bowiem, zgodnie z duchem pionierów ekonomicznej analizy prawa, teksty niniejszego tomu miały koncentrować się na szczegółowych kwestiach – zarówno merytorycznych, jak i metodologicznych – związanych z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa do rozmaitych zagadnień praktycznych i teoretycznych. (…)

Choć monografia ta wydana jest pod auspicjami Koła Naukowego Filozofii Prawa TBSP UJ, większość znajdujących się w niej tekstów została napisana przez osoby niebędące członkami Koła. Jako redaktorzy niniejszego tomu pragniemy wyrazić wdzięczność, że poruszana w nim tematyka spotkała się z tak dużym zainteresowaniem młodych badaczy z całej Polski. Mamy również nadzieję, że zawarte tu teksty sprowokują czytelników do refleksji i skłonią do dalszych studiów nad ekonomiczną analizą prawa.”

 

Spis treści:

Bartosz Biskup, Szymon Osmola, Wstęp........................................................5

Gniewomir Wycichowski-Kuchta, Wrogość czy pokrewieństwo?

O ekonomicznej analizie prawa z perspektywy Critical Legal Studies........... 8

Andrzej Porębski, Ograniczenia stosowalności ogólnych informacji

statystycznych jako kryterium dowodowego.................................................. 29

Mateusz Podhalicz, Wykładnia przez pryzmat ekonomicznej analizy

prawa – na przykładzie prawa restrukturyzacyjnego...................................... 53

Piotr Kempiński, Dłużnik wobec postępowań insolwencyjnych

w świetle ekonomicznej analizy prawa........................................................... 84

Jędrzej Maciejewski, Ekonomiczna analiza system.w

jednolitej ceny książki.................................................................................... 103

Aleksandra Szulc, Whether illegal activity is profitable for rational

criminal from the point of view of Law & Economics

(along with a case study in the field of white collar crimes)......................... 129

Aby pobrać e-book, KLIKNIJ TUTAJ

Data opublikowania: 10.10.2018
Osoba publikująca: Norbert Szatyński