Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Prawniczy TBSP UJ

O Czasopiśmie

Działalność

Przegląd Prawniczy TBSP UJ (PP TBSP UJ) jest kwartalnikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w formie elektronicznej. Czasopismo publikuje artykuły z dziedziny prawa oraz innych dziedzin, w szczególności z ekonomii, filozofii, socjologii, historii oraz psychologii, oraz teksty niebędące artykułami naukowymi, w szczególności sprawozdania z konferencji, eseje czy przeglądy orzecznictwa.

Szczegółowe zasady publikowania w PP TBSP UJ określa Regulamin.

Redakcja

Aktualny skład Redakcji Czasopisma

Dominika Olaszek – Redaktor Naczelna
adw. dr Michał Piech – Zastępca Redaktor Naczelnej


Wioletta Borowy
Mikołaj Górny
Halka Jagielska

Mateusz Kupiec
Kinga Liszka

Zosia Małaczewska
mgr Maciej Aureliusz Nycz
Filip Stachowiak 

dr Aleksandra Puczko
Dominik Wzorek

 

Lista recenzentów

Aktualna lista recenzentów Czasopisma