Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Prawniczy TBSP UJ

O Czasopiśmie

Działalność

Przegląd Prawniczy TBSP UJ (PP TBSP UJ) jest kwartalnikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w formie elektronicznej. Czasopismo publikuje artykuły z dziedziny prawa oraz innych dziedzin, w szczególności z ekonomii, filozofii, socjologii, historii oraz psychologii, oraz teksty niebędące artykułami naukowymi, w szczególności sprawozdania z konferencji, eseje czy przeglądy orzecznictwa.

Szczegółowe zasady publikowania w PP TBSP UJ określa Regulamin.

Redakcja

Aktualny skład Redakcji Czasopisma

Maja Wisła-Szopińska – Redaktor Naczelna
Julia Kuchta – Zastępca Redaktor Naczelnej

Nicole Maria Deneka
Mikołaj Górny
Halka Jagielska
Monika Łątka
Zosia Małaczewska
mgr Maciej Aureliusz Nycz
Dominika Olaszek
adw. dr Michał Piech
Paulina Przewoźnik
Tadeusz Zbiegień

Lista recenzentów

Aktualna lista recenzentów Czasopisma