Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Prawniczy TBSP UJ

Działalność

Przegląd Prawniczy TBSP UJ (PP TBSP UJ) jest półrocznikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w formie elektronicznej. Czasopismo publikuje artykuły z dziedziny prawa oraz innych dziedzin, w szczególności z ekonomii, filozofii, socjologii, historii oraz psychologii, oraz teksty niebędące artykułami naukowymi, w szczególności sprawozdania z konferencji, eseje czy przeglądy orzecznictwa.

Szczegółowe zasady publikowania w PP TBSP UJ określa Regulamin.

Aktualny skład Redakcji Czasopisma

Dominika Olaszek – Redaktor Naczelna


Wioletta Borowy
Mikołaj Górny
Halka Jagielska

Mateusz Kupiec
Kinga Liszka

mgr Maciej Aureliusz Nycz
Filip Stachowiak 

dr Aleksandra Puczko
Dominik Wzorek

 

Aktualna lista recenzentów Czasopisma