Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Prawniczy TBSP UJ

Działalność

Przegląd Prawniczy TBSP UJ (PP TBSP UJ) jest półrocznikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w formie elektronicznej. Czasopismo publikuje artykuły z dziedziny prawa oraz innych dziedzin, w szczególności z ekonomii, filozofii, socjologii, historii oraz psychologii, oraz teksty niebędące artykułami naukowymi, w szczególności sprawozdania z konferencji, eseje czy przeglądy orzecznictwa.

Czasopismo przyjmuje artykuły w naborze ciągłym. Szczegółowe zasady publikowania w PP TBSP UJ określa Regulamin.

Aktualny skład Redakcji Czasopisma

Dominika Olaszek – Redaktor NaczelnaMikołaj Deptalski
Marcin Hamielec
Halka Jagielska

Kinga Liszka
mgr Maciej Aureliusz Nycz
Krystian Petz

dr Aleksandra Puczko
Aleksandra Węgrzyn
Mateusz Wiktorek
Dominik Wzorek

 

Aktualna lista recenzentów Czasopisma