Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Prawniczy TBSP UJ

Działalność

Przegląd Prawniczy TBSP UJ (PP TBSP UJ) jest półrocznikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w formie elektronicznej. Czasopismo publikuje artykuły z dziedziny prawa oraz innych dziedzin, w szczególności z ekonomii, filozofii, socjologii, historii oraz psychologii, oraz teksty niebędące artykułami naukowymi, w szczególności sprawozdania z konferencji, eseje czy przeglądy orzecznictwa.

Czasopismo przyjmuje artykuły w naborze ciągłym. Szczegółowe zasady publikowania w PP TBSP UJ określa Regulamin.

Aktualny skład Redakcji Czasopisma

Dominik Wzorek – Redaktor Naczelny
Krystian Petz – Zastępca Redaktora NaczelnegoMikołaj Deptalski
Marcin Hamielec
Halka Jagielska

Kinga Liszka
mgr Maciej Aureliusz Nycz
dr Aleksandra Puczko
Aleksandra Węgrzyn
Mateusz Wiktorek

 

Aktualna lista recenzentów Czasopisma