Koła Naukowe TBSP UJ

» Lista KN zrzeszonych w TBSP wraz z adresami e-mail

Nazwa KN E-mail:      
KN Administratywistów TBSP UJ  
KN Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów TBSP UJ  
KN Doktryn Polityczno-prawnych TBSP UJ  
KN Filozofii Prawa TBSP UJ  
KN Historii Państwa i Prawa TBSP UJ  
KN Postępowania Cywilnego TBSP UJ  
KN Postępowania Karnego TBSP UJ  
KN Kryminologii TBSP UJ  
KN Logiki TBSP UJ  
KN Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ  
KN Prawa Kosmicznego i Lotniczego TBSP UJ  
KN Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ  
KN Prawa Nowych Technologii TBSP UJ  
KN Prawa Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ  
KN Polityki Gospodarczej TBSP UJ  
KN Praw Państw Azjatyckich TBSP UJ  
KN Prawa Chińskiego TBSP UJ  
KN Prawa Kanonicznego TBSP UJ  
KN Prawa Karnego TBSP UJ  
KN Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ  
KN Prawa Podatkowego TBSP UJ  
KN Prawa Pracy TBSP UJ  
KN Prawa Rodzinnego TBSP UJ  
KN Prawa Rolnego TBSP UJ  
KN Prawa Rolnego TBSP UJ  
KN Prawa Rzymskiego TBSP UJ  
KN Prawa Sportowego TBSP UJ  
KN Prawa Wojskowego TBSP UJ  
KN Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ  
KN Socjologii Prawa TBSP UJ