Konkursy przedmiotowe

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - PRAWO

Organizator: Koło Naukowe Administratywistów UJ.

Termin: 19 kwietnia 2018 r., 17:15.

Miejsce: Krupnicza 33a, Aula A i Sala Wykładowa Niebieska.

Nagrody: bony na zakup książek
I miejsce - 150 zł
II miejsce - 100 zł
III miejsce - 50 zł

Laureatami konkursu zostają osoby, które uzyskają trzy najwyższe wyniki w każdej konkurencji oraz uzyskają nie mniej niż 35 punktów. Laureat konkursu ma możliwość złożenia egzaminu ustnego z przedmiotu "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne".

Każdy uczestnik konkursu w konkurencji dla kierunku Prawo, który uzyska wynik między:

  • 21 a 26 punktów z testu jest uprawniony do otrzymania jednego dodatkowego punktu do egzaminu.
  • 27 a 33 punkty z testu jest uprawniony do otrzymania dwóch dodatkowych punktów do egzaminu.
  • 34 a 40 punktów z testu jest uprawniony do otrzymania trzech dodatkowych punktów do egzaminu.

 

Dodatkowe punkty wymienione w ust. poprzedzających przysługują zarówno w przypadku uzyskania z egzaminu oceny pozytywnej jak i oceny negatywnej.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do konkursu jest posiadanie statusu Członka TBSP UJ.

 

Postępowanie adminiestracyjne / Postępowanie sądowoadministracyjne - ADMINISTRACJA

Organizator: Koło Naukowe Administratywistów UJ.

Termin: 19 kwietnia 2018 r., 17:15.

Miejsce: Krupnicza 33a, Aula A i Sala Wykładowa Niebieska.

Nagrody:
bony na zakup książek (dotyczy każdego konkursu z osobna):
I miejsce - 150 zł
II miejsce - 100 zł
III miejsce - 50 zł

Laureatami konkursu zostają osoby, które uzyskają trzy najwyższe wyniki w każdej konkurencji oraz uzyskają  nie mniej niż 26 punktów w konkurencjach dla kierunku Administracja (I i II stopnia). Laureat konkursu ma możliwość złożenia egzaminu ustnego z odpowiedniego przedmiotu, tożsamego z konkurencją, w której brał udział.

Każdy uczestnik konkursu w konkurencji dla kierunku Administracja (I oraz II stopnia), który uzyskał wynik między:

  • 16 a 20 punktów z testu jest uprawniony do otrzymania jednego dodatkowego punktu do egzaminu,
  • 21 a 24 punktów z testu jest uprawniony do otrzymania dwóch dodatkowych punktów do egzaminu,
  • 25 a 30 punktów z testu jest uprawniony do otrzymania trzech dodatkowych punktów do egzaminu.
 

Dodatkowe punkty wymienione w ust. poprzedzających przysługują zarówno w przypadku uzyskania z egzaminu oceny pozytywnej jak i oceny negatywnej.

 

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do konkursu jest posiadanie statusu Członka TBSP UJ.