Konkursy przedmiotowe

Prawo Konstytucyjne

Organizator: Koło Naukowe Prawa Konsytucyjnego

Konkurs składa się z dwóch etapów.
I etap odbędzie się - 11 kwietnia 2017 r.,
II etap odbędzie się - 25 kwietnia 2017r.,
 
Zapisy trwają do 1 kwietnia 2017 r. i dokonywane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.
 
Uczestnikiem konkursu może zostać student kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprawniony w roku akademickim 2016/2017 do składania egzaminu z przedmiotu Prawo Konstytucyjne oraz będący członkiem Słuchaczem TBSP UJ (co wiąże się z koniecznością opłacenia składki członkowskiej).
 
Uwaga:
Instrukcja opłacania składki członkowskiej znajduje się tutaj: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/czlonkostwo.

Prawo Finansowe

Organizator: KN Prawa Finansowgo TBSP UJ

Konkurs składa się z jednego etapu.
I etap odbędzie się (najprawdopodobniej) 11 maja 2017 r.  godz. 13:00, w auli A mieszczącej się w Centrum Dydaktycznym WPiA UJ przy ul. Krupniczej 33a.
 
 
Zapisy trwają od 11 kwietnia 2017 r. i dokonywane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy. 
 
Uczestnikami mogą być studenci prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprawnieni do składania egzaminu z przedmiotu Prawo finansowe w roku akademickim 2016/2017 (co wiąże się z koniecznością opłacenia składki członkowskiej).
 
Uwaga:
Instrukcja opłacania składki członkowskiej znajduje się tutaj: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/czlonkostwo.

Prawo Rzymskie

Organizator: Koło Naukowe Prawa Rzymskiego

Konkurs składa się z dwóch etapów.
I etap odbędzie się - 6 kwietnia 2017 r., 
II etap odbędzie się - 25 kwietnia 2017r.
 
w Auli Niebieskiej, przy ul. Krupniczej 33a
 
Zapisy trwają do 2 kwietnia 2017 r. i dokonywane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.
 

Uczestnikiem konkursu może zostać student kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprawniony w roku akademickim 2016/2017 do składania egzaminu z przedmiotu Prawo Rzymskie oraz będący członkiem Słuchaczem TBSP UJ (co wiąże się z koniecznością opłacenia składki członkowskiej).

WIĘCEJ INFORMACJI: Link do wydarzenia 

 
Uwaga:
Instrukcja opłacania składki członkowskiej znajduje się tutaj: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/czlonkostwo.

Prawo gospodarcze i handlowe

Organizator: Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i handlowego TBSP UJ (fb)

Konkurs składa się z dwóch etapów.
I etap odbędzie się - 24 kwietnia 2017 r., o godzinie 18:30 w sali 223 w Collegium Wróblewkiego przy ul. Olszewskiego 2.
Prosimy o przyjście 10 minut wcześniej.
 
II etap odbędzie się (najprawdopodobniej) - 15 lub17 maja 2017r. 
O szczegółach poinfurmujemy osoby zakwalifikowane
 
Szczegółowe informacje na temat I etapu konkursu dostępne są pod adresem: link TUTAJ.
 
 
Zapisy trwają do 23 kwietnia 2017 r. i dokonywane są wyłącznie poprzez pocztę elektroniczna. 
Zgloszenia należy wysyłać na adres: konkurs.z.gihu@gmail.com, zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, rok studiów. W tytule wiadomości należy wpisać "konkurs".

Uczestnikiem konkursu może zostać student kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprawniony w roku akademickim 2016/2017 do składania egzaminu z przedmiotu Prawo gospodarcze i handlowe oraz będący członkiem Słuchaczem TBSP UJ (co wiąże się z koniecznością opłacenia składki członkowskiej).

 
Uwaga:
Instrukcja opłacania składki członkowskiej znajduje się tutaj: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/czlonkostwo.

Postępowanie Karne

Organizator: Koło Naukowe Postępowania karnego

PKonkurs składa się z dwóch etapów.
I etap odbędzie się - 19 kwietnia 2017 r.
II etap odbędzie się - 24 kwietnia 2017r.,
 
Zapisy trwają do 16 kwietnia 2017 r. i dokonywane są wyłącznie poprzez pocztę elektroniczna. 
Zgloszenia należy wysyłać na adres: konkurskpktbsp@gmail.com, zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, rok studiów a w tytule wiadomości należy wpisać "Konkurs".
 
Uczestnikiem konkursu może zostać student kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprawniony w roku akademickim 2016/2017 do składania egzaminu z przedmiotu Postepowanie Karne oraz będący członkiem Słuchaczem TBSP UJ (co wiąże się z koniecznością opłacenia składki członkowskiej).
 
Uwaga:
Instrukcja opłacania składki członkowskiej znajduje się tutaj: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/czlonkostwo.