[KN Postępowania Karnego] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studencko-Doktorancka "Sąd, oskarżyciel, oskarżony: triumwirat procesu karnego"

Termin: 10.12.2014 - 11.12.2014
Miejsce: sala Refektarz, ul Olszewskiego 2, Kraków
Organizator: Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ
Kontakt: konferencja.kpk.uj@gmail.com

Tematyka konferencji koncentruje się wokół zagadnień związanych ze znaczeniem oraz rolą uczestników procesu w toku postępowania karnego. Referaty wygłoszone podczas Konferencji będą prezentowały aktualne problemy i dylematy procesu karnego na polu Działu II i III Kodeksu postępowania karnego. Celem konferencji będzie ukazanie przymiotów i atrybutów, jakimi charakteryzuje się tytułowy triumwirat, a także wzajemnych zależności między tymi podmiotami procesowymi. Poruszane zagadnienia, odnoszone będą nie tylko do obecnego stanu prawego, ale także zostaną omówione w kontekście nadchodzących zmian nowelizacyjnych wchodzących w życie w lipcu 2015 roku. Patronat naukowy nad projektem objął Kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Piotr Hofmański.

Data opublikowania: 11.10.2014
Osoba publikująca: Daria Wójcik

Info dla Kół

Jeśli chcesz, aby informacja o planowanej konferencji Twojego Koła pojawiła się wśród konferencji organizowanych przez Koła Naukowe TBSP UJ, prześlij e-mail na adres poczty elektronicznej sekretariat@tbsp.pl z następującymi informacjami wydarzenia:

1. Termin
2. Miejsce
3. Organizator
4. Strona WWW
5. Kontakt
6. Opis wydarzenia