[WPiA UJ] Jagiellońskie Dni Mediacji 2014 "Ile mediacji w państwie? Ile państwa w mediacji?"

Termin: 21.11.2013 - 22.11.2013
Miejsce: s. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15, Kraków
Organizator: Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Katedrą Socjologii Prawa UJ, Katedrą Teorii Prawa UJ, Katedrą Postępowania Administracyjnego UJ, Katedrą Postępowania Karnego UJ oraz Zakładem Postępowania Cywilnego UJ
Kontakt: centrumars@uj.edu.pl

Szanowni Państwo, w Polsce trwają dyskusje nad wzmocnieniem znaczenia mediacji oraz prawną regulacją roli mediatora. Odpowiedzialny w niej udział wymaga wiedzy opartej na naukowych podstawach, poszukiwań o interdyscyplinarnym charakterze oraz dialogu teoretyków z praktykami. Spełnienie tych warunków stało się punktem wyjścia do organizacji Jagiellońskich Dni Mediacji 2014 odbywających się pod hasłem „Ile mediacji w państwie? Ile państwa w mediacji?".

Tytuł konferencji skrywa w sobie zamysł poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie mediacja we współczesnej Polsce powinna być regulowana normami prawnymi oraz wspierana przez państwo w inny sposób aniżeli poprzez przepisy prawa. Odpowiedzi na tak postawione pytania będą szukać pracownicy nauki, adwokaci, prokuratorzy, sędziowie oraz mediatorzy w czterech sesjach dyskusyjnych: „Bariery rozwoju mediacji w Polsce: wyniki badań społecznych", „Mediator, czyli, kto?", „Supermediacja: jeden konflikt, wiele spraw" oraz „Mediacja: sprawiedliwość alternatywna, czy alternatywa dla wymiaru sprawiedliwości".

Podczas obrad obok dyskusji ekspertów zostaną przedstawione wyniki kilkuletnich badań prowadzonych pod kierunkiem Prof. dr hab. Krzysztofa Płeszki na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Projekt badawczy finansowany był przez Narodowe Centrum Nauki i dotyczył alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz ich zastosowania w polskim systemie prawnym. Szczególna uwagę poświęcono mediacji z perspektywy teoretyczno-prawnej, dogmatycznej i empirycznej.

Konferencję organizuje Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Katedrą Socjologii Prawa UJ, Katedrą Teorii Prawa UJ, Katedrą Postępowania Administracyjnego UJ, Katedrą Postępowania Karnego UJ oraz Zakładem Postępowania Cywilnego UJ. W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam do udziału w konferencji naukowej Jagiellońskie Dni Mediacji 2014 „Ile mediacji w państwie? Ile państwa w mediacji?", która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2014 w Krakowie.

Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
Kierownik Centrum ARS
 

Program obrad PDF

Charakterystyka sesji PDF

Data opublikowania: 09.11.2014
Osoba publikująca: Daria Wójcik

Info dla Kół

Jeśli chcesz, aby informacja o planowanej konferencji Twojego Koła pojawiła się wśród konferencji organizowanych przez Koła Naukowe TBSP UJ, prześlij e-mail na adres poczty elektronicznej sekretariat@tbsp.pl z następującymi informacjami wydarzenia:

1. Termin
2. Miejsce
3. Organizator
4. Strona WWW
5. Kontakt
6. Opis wydarzenia