Dyskusja panelowa "Ile kontradyktoryjności, ile konsensulizmu po nowelizacji kodeksu postępowania karnego?"

Termin: 26.05.2015
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Bracka 12, s. Audytoryjna
Organizator: Komisja Nauk Prawnych O/PAN w Krakowie, Katedra Postępowania Karnego UJ

Komisja Nauk Prawnych O/PAN w Krakowie oraz Katedra Postępowania Karnego UJ zapraszają na panelową dyskusję zatytułowaną "Ile kontradyktoryjności, ile konsensualizmu po nowelizacji kodeksu postępowania karnego?".

W dyskusji wezmą udział SSA Wojciech Dziuban z Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Janusz Śliwa, p.o. kierownika Katedry Postępowania Karnego UJ dr hab. Andrzej Światłowski, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji KA AFM prof. dr hab. Jan Widacki oraz radca prawny w Katedrze Postępowania Karnego UJ dr Marcin Żak.

Z poważaniem

Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
Przewodnicząca Komisji Nauk Prawnych PAN/O w Krakowie

Dr hab. Andrzej Światłowski
p.o. kierownika Katedry Postępowania Karnego UJ

Zaproszenie

Data opublikowania: 20.05.2015
Osoba publikująca: Daria Wójcik