Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej dot. wyborów do Prezydium na kadencję 2019/2020. 
Liczba delegatów w wyborach do Prezydium TBSP UJ na kadencję 2019/2020: 6

/documents/4137545/0/og%C5%82oszenie+wyborcze-ostateczne.pdf/065a40ab-c427-455b-ad42-40620c2c65fa