Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualna lista Kół Naukowych zrzeszonych w TBSP UJ

 1. Administratywistów
  administratywisci.tbsp@uj.edu.pl

 2. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)
  adr.tbsp@uj.edu.pl

 3. Filozofii Prawa
  filozofia.prawa.tbsp@uj.edu.pl

 4. Historii Doktryn
  doktryny.tbsp@uj.edu.pl

 5. Historii Państwa i Prawa
  hpip.tbsp@uj.edu.pl

 6. Kryminologii
  kryminologia.tbsp@uj.edu.pl

 7. Logiki
  logika.tbsp@uj.edu.pl

 8. Postępowania Cywilnego
  kpc.tbsp@uj.edu.pl

 9. Postępowania Karnego
  kpk.tbsp@uj.edu.pl

 10. Prawa Gospodarczego i Handlowego
  pgih.tbsp@uj.edu.pl

 11. Prawa Kanonicznego (kz)
  prawo.kanoniczne.tbsp@uj.edu.pl

 12. Prawa Karnego
  prawo.karne.tbsp@uj.edu.pl

 13. Prawa Konstytucyjnego
  prawo.konstytucyjne.tbsp@uj.edu.pl

 14. Prawa Międzynarodowego Publicznego
  pmp.tbsp@uj.edu.pl;

 15. Prawa Nowych Technologii
  pnt.tbsp@uj.edu.pl

 16. Prawa Podatkowego
  prawo.podatkowe.tbsp@uj.edu.pl;

 17. Polityki Gospodarczej i Publicznego Prawa Gospodarczego

 18. Prawa Pracy
  prawo.pracy.tbsp@uj.edu.pl

 19. Prawa Rodzinnego
  prawo.rodzinne.tbsp@uj.edu.pl

 20. Prawa Rzymskiego i Porównawczego
  prawo.rzymskie.tbsp@uj.edu.pl

 21. Prawa Sportowego
  prawo.sportowe.tbsp@uj.edu.pl

 22. Prawa Wojskowego i konfliktów zbrojnych
  prawo.wojskowe.tbsp@uj.edu.pl

 23. Prawnej Ochrony Dóbr Kultury
  podk.tbsp@uj.edu.pl

 24. Socjologii Prawa
  socjologia.prawa.tbsp@uj.edu.pl

 25. Ti Estin Aletheia
  ti.estin.aletheia.tbsp@uj.edu.pl

   

Koła Zawieszone (kz):

 1. Historii Kultury Prawnej (kz)
  -
 2. Prawa Europy Środkowo-Wschodniej (kz)
  -
 3. Prawa Chińskiego (kz)
  prawo.chinskie.tbsp@uj.edu.pl
 4. Prawa Państw Azjatyckich (kz)
  ppa.tbsp@uj.edu.pl

 5. Prawa Rolnego (kz)
  prawo.rolne.tbsp@uj.edu.pl

 6. Prawa Rynków Finansowych (kz)
  -

 7. Prawa Unii Europejskiej (kz)
  -

 8. Prawa Ustrojowego Porównawczego (kz)
  pup.tbsp@uj.edu.pl

 9. Prawa Własności Intelektualnej (kz)
  -