Jak zostać Członkiem TBSP UJ?

Zasady członkostwa

Wszystkich z Was, którzy mają ochotę wyjść poza ramy programu akademickiego, zdobyć cenne doświadczenia i rozwijać swoje pasje, serdecznie zapraszamy – dołączcie do nas.

 

Członkiem TBSP UJ zostaje się poprzez dołączenie do jednego z (lub większej ilości) Kół Naukowych zrzeszanych przez Towarzystwo oraz wypełnienia związanych z tym formalności określonych w Statucie (m.in. zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Członkiem TBSP UJ można również zostać w wyniku wyborów do jednego z organów Towarzystwa. 

W TBSP UJ działa 35 Kół Naukowych zajmujących się różnorodną tematyką, a do każdego z nich możesz dołączyć. Informacje dotyczące działalności poszczególnych Kół znajdują się w zakładce "Wydarzenia". Można również kontaktować się bezpośrednio z Przewodniczącymi.

Jeżeli nie chcesz działać w żadnym Kole Naukowym, a chciałbyś zrozumieć działanie organizacji studenckiej od środka, to zapraszamy do kontaktu z członkami Prezydium TBSP UJ.
Odpowiednie adresy mailowe znajdziesz w zakładkach "kontakt" i "władze".