Jak zostać Członkiem TBSP UJ?

Zasady członkostwa

Wszystkich z Was, którzy mają ochotę wyjść poza ramy programu akademickiego, zdobyć cenne doświadczenia i  rozwijać swoje pasje, serdecznie zapraszamy – dołączcie do nas.

W TBSP działa 37 Kół Naukowych zajmujących się różnorodną tematyką, a do każdego z nich możesz dołączyć. Informacje dotyczące działalności poszczególnych Kół znajdują się w zakładce "Wydarzenia". Można również kontaktować się bezpośrednio z Przewodniczącymi.

Jeżeli nie chcesz działać w żadnym Kole Naukowym, a chcesz korzystać z możliwości, jakie daje Towarzystwo, to możesz dołączyć do nas jako Członek Słuchacz. W tym celu wypełnij deklarację członkowską Słuchacza TBSP UJ.

Status Członka może uzyskać każdy student, który wyrazi taką wolę i opłaci składkę członkowską w wysokości 30 zł za cały rok akademicki. Aby zostać Członkiem TBSP UJ (lub przedłużyć członkostwo) postępuj proszę zgodnie z Zarządzeniem Skarbnika nr 2/2017.

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się ze Skarbnikiem TBSP wysyłając maila na adres:tbsp@uj.edu.pl

Konto

Składkę członkowską należy uiszczać na konto podręczne TBSP UJ o numerze:

88 1160 2202 0000 0003 5404 3497

W polu „dane odbiorcy” należy wpisać:

TBSP UJ
ul. Straszewskiego 25/9
31-113 Kraków

W tytule przelewu należy wpisać:

Składka członkowska TBSP UJ 2018/2019, Nazwisko, Imię, nr indeksu.