Recenzenci

Recenzenci

prof. dr hab. Andrzej Bryk, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska - Kozłowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski , Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wojciech Załuski, Uniwersystet Jagielloński

dr hab. Piotr Tuleja prof. UJ, Uniwersystet Jagielloński

dr hab. Tomasz Długosz, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Piotr Dobosz, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Aneta Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Brygida Kuźniak, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Wojciech Machała, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Paweł Podrecki, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Piotr Tereszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Konrad Zacharzewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Jarosław Bełdowski, Szkoła Główna Handlowa

dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Czarny, Uniwersytet Jagielloński

dr Urszula Drozdowska, Uniwersytet w Białymstoku

dr Jacek Dybiński, Uniwersytet Jagielloński

dr Adam Dyrda, Uniwersytet Jagielloński

dr Damian Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Olgierd Górecki, Uniwersytet Łódzki

dr Wojciech Górecki, Uniwersytet Jagielloński

dr Katarzyna Grzelak - Bach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Mateusz Hohol, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

dr Anna Hołda - Wydrzyńska, Uniwersytet Śląski

dr Milena Ingelevic-Citak, Uniwersytet Jagielloński

dr Marlena Jankowska, Uniwersytet Śląski

dr Eliza Komierzyńska-Orlińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Krzysztof Koźmiński, Uniwersytet Warszawski

dr Mariusz Krawczyk - Uniwersytet Jagielloński

dr Przemysław Kubiak, Uniwersytet Łódzki

dr Michał Kućka, Uniwersytet Jagielloński

dr Ewa Laskowska, Uniwersytet Jagielloński

dr Jacek Lewkowicz, Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski

dr Jacek Malczewski, Uniwersytet Jagielloński

dr Marcin Marcinko, Uniwersytet Jagielloński

dr Marcin Mazgaj, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

dr Marcin Menkes, Szkoła Główna Handlowa

dr Rafał Michalczak, Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Michalik, Uniwersytet Jagielloński 

dr Ariel Mucha, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Ostrowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Katarzyna Pałka, Uniwersytet Jagielloński

dr Michał Pyka, Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Pomianowski, Uniwersytet Warszawski

dr Jan Rudnicki, Uniwersytet Warszawski

dr Karol Ryszkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Piotr Semeniuk, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)

dr Jerzy Serwacki, Uniwersytet Jagielloński

dr Tomasz Sroka, Uniwersytet Jagielloński

dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Uniwersytet Jagielloński

dr Szymon Syp, Instytut Allerhanda