Kolegium Redakcyjne

Doktoranci

 

Studenci

Maja Wisła-Szopińska - Redaktor Naczelny

Michał Passon - Wiceprezes ds. Wydawniczych TBSP UJ

Magdalena Michalska

Annamaria Linczowska

Michał Różyczka

Grzegorz Serafin