Kolegium Redakcyjne

Doktoranci

mgr Paweł Dziwiński, Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ

mgr Mateusz Nowak, Katedra Postępowania Karnego UJ

mgr Ariel Mucha, Katedra Polityki Gospodarczej UJ

mgr Michał Warzycki, Katedra Postępowania Administracyjnego UJ

Tomasz Guzik, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ

Studenci

Marcin Biskupski - Wiceprezes TBSP ds. wydawniczych

Angelika Ciżyńska - Przewodnicząca Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ

Anna Mazur - (Redaktorka Naczelna IPP) Przewodnicząca Koła Naukowego Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ

Michał Krudysz - Przewodniczący Koła Naukowego Praw Europy Środkowo-Wschodniej TBSP UJ