Kolegium Redakcyjne

Doktoranci

mgr Aleksandra Nieprzecka

mgr Tomasz Guzik, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ

mgr Kacper Rożek Katedra Prawa Administracyjnego UJ

mgr Szymon Osmola Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ

mgr Paweł Ochman

Studenci

Marcin Biskupski - Wiceprezes TBSP ds. wydawniczych, Redaktor Naczelny IPP

Joanna Szumańska- Członkini Prezydium Koła Naukowego Prawa Cywilnego UJ

Magdalena Michalska

Patryk Walczak- Przewodniczący Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ