Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 8 (32)

Najnowsze wydanie do pobrania poniżej.

Jeżeli chcesz pobrać najnowsze wydanie Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ kliknij TUTAJ.

 

Angelika Ciżyńska, Radosław Pałosz
Czy rzeczywiście wszyscy jesteśmy suwerenem? Realizacja mechanizmów demokracji bezpośredniej w polskiej rzeczywistości prawnej i społecznej

Tomasz Guzik
Ekonomiczna analiza prawa jako metoda prawoznawstwa

Bartosz Biskup, Szymon Osmola
Perspektywy eksperymentalnej fiozofi prawa

Tomasz Famulski
Uzasadnianie wybranych regulacji prawnych na gruncie behawioralnej ekonomicznej analizy prawa

Tomasz J. G. Zygmunt
Intuicja sędziowska

Maciej Hadel, Iwo Jarosz
Współczesne problemy poradnictwa prawnego na przykładzie działalności Studenckiej Poradni Prawnej UJ – kwestie de lege lata i de lege ferenda

Urszula Wach-Górny, Witold Górny
Instytucja gyoseishido jako japońska inspiracja dla rozwoju koncepcji alternatywnych form rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym

Dagmara Dragan
Prawne aspekty uwolnienia cen na rynku gazu w Polsce

Bartosz Gryziak
Powrót podatnika marnotrawnego, czyli obniżenie stawki odsetek za zwłokę oraz ravvedimento operoso (studium prawnoporównawcze)

Marcin Jędrysiak
Podatnik prowadzący prace badawczo-rozwojowe polegające na wytworzeniu wartości niematerialnej i prawnej i jego potencjalna dyskryminacja na gruncie obecnie funkcjonujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Krzysztof Bokwa
Podstawy regulacji odsetek i lichwy w prawie Europy Środkowej do XIX w.

Adam Rzetecki
Zwolnienie z podatku od towarów i usług eksperymentów medycznych

Łukasz Kołtuniak
Nieliberalna demokracja a państwo prawa. Przypadek Węgier Wiktora Orbana

Anna Mazur
Doktryna uzasadnionych oczekiwań a zwyczaj w prawie administracyjnym