Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 7(31)

Najnowsze wydanie do pobrania poniżej.

Jeżeli chcesz pobrać najnowsze wydanie Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ kliknij TUTAJ.

 

Dorota Karpiel
Przestępczość zorganizowana

Daria Kucyper
Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia – wybrane problemy  z interpretacją pojęcia

Mateusz Nowak
Czy możliwy jest stabilny proces karny? Rozważania  na kanwie kolejnych zmian kodeksu postępowania karnego  w świetle Konstytucji RP

Bartłomiej Pyka, Monika Utracka
Przestępstwa określone w prawie bankowym. Analiza art. 171  ustawy prawo bankowe. Problemy wykładnicze regulacji  w świetle realiów obrotu bankowego

Anna Sikora
Oskarżony obiektem okazania. Uwagi dotyczące obowiązku  oskarżonego poddania się okazaniu w celach rozpoznawczych

Tomasz Tyburcy
Świadomość znamienia kwotowego przepołowionego  typu czynu zabronionego