Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 6(30)

Najnowsze wydanie do pobrania poniżej.

Jeżeli chcesz pobrać najnowsze wydanie Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ kliknij TUTAJ.

 

Magdalena Michalska
Konstytucja w działaniu. O specyfie wykładni ustawy zasadniczej


Wojciech Olender
Rola Prezydenta w procedurze obsadzania stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych i Trybunale Konstytucyjnym

Kacper Rożek
Sądownictwo administracyjne a pojęcie wymiaru sprawiedliwości

Jakub Grygutis
Charakter prawny stypendium aplikanta sędziowskiego

Kamil Burski
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II GSK 366/15

Tomasz Guzik
Perspektywy zastosowania ekonomicznej analizy w prawie administracyjnym

Maciej Hadel
Postępowanie przed Prezesem URE – odmienności i kontrowersje związane z jego charakterem

Krzysztof Wiączek
Problematyka legalności badań na zawartość alkoholu w organizmie wobec uczestników ruchu drogowego – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

Piotr Więcek
Pierwokup wobec nieruchomości rolnych i gruntów leśnych – praktyka pierwszych miesięcy obowiązywania przepisów

Karol Flisek
Obszar ograniczonego użytkowania oraz strefa przemysłowa – regulacja Prawa Ochrony Środowiska