Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 5(29)

Najnowsze wydanie do pobrania poniżej.

Jeżeli chcesz pobrać najnowsze wydanie Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ kliknij TUTAJ.

 

Grzegorz Goniewicz
Znaczenie pozytywnego wyniku mediacji dla możliwości zastosowania środków probacyjnych

Piotr Gorzkowski
Prawa nieletniego umieszczonego w policyjnej izbie dziecka  na tle uwarunkowań prawnych

Marcin Klonowski
Art. 440 k.p.k. jako podstawa przełamania kierunku zaskarżenia oraz orzekania niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym

Jan Kluza
Imperatywny wniosek prokuratora o przekazanie sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego

Karol Kowalski
Skład sądu wydającego wyrok łączny w pierwszej instancji

Daria Kucyper, Marcin Wątor
Krajowy System Informacyjny Policji – wątpliwości związane z prawidłowością gromadzenia i udostępniania danych zawartych w rejestrze

Agata Lizak
Porzucanie zwierząt w świetle prawa karnego. Teoria i praktyka

Paulina Musiałowska
Prawnokarne aspekty obrotu środkami zastępczymi

Martyna Obajtek
Realizacja prawa do prywatności w przetwarzaniu danych osobowych oraz problem pozyskiwania baz danych tworzonych przez podmioty prywatne przez służby policyjne

Agnieszka Podemska
Rozważania na temat funkcjonowania straży gminnych w Polsce