Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 3(27)

Najnowsze wydanie do pobrania poniżej.

Jeżeli chcesz pobrać najnowsze wydanie Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ kliknij TUTAJ.

 

Amanda Adamska, Anna Barańska
Analiza roszczenia o zapłatę zryczałtowanego odszkodowania w prawie autorskim

Łukasz Chyla
Cytat – czy wielkość ma znaczenie?

Justyna Doniec
Czy istnieje licencja wieczysta na korzystanie z utworu?

Michał Gregorczyk
Charakter i ochrona prawna tytułu prasowego na gruncie prawa polskiego

Weronika Stefaniuk Paweł Karkowski
Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jej ochrona w polskim postępowaniu sądowym w świetle nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r.

Karolina Kulikowska
Wybrane problemy związane z przedłużaniem wyłączności prawnej produktów leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC)

Anna Mazur
Licencje Creative Commons – recepcja w prawie polskim i ich zastosowanie

Zuzanna Ochońska
Czy obraz Jana Matejki może stać się znakiem towarowym? O problematyce udzielania prawa ochronnego na oznaczenia stanowiące dzieła sztuki, znajdujące się w domenie publicznej

Piotr Artur Olechowski
Rozpoznawalność i dosłowność cytatu w dziele muzycznym

Wojciech Sroka, Mikołaj Rajca
Ewolucja formy przedstawienia znaku dźwiękowego w świetle art. 4 nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej na przykładzie identyfiacji dźwiękowej Europejskiej Unii Nadawców

Anna Wszołek
Między Facebookiem a Instagramem. Wirtualny wizerunek czy prawo majątkowe? – analiza dóbr cyfrowych in concreto

Sylwia Żyrek
Odpowiedzialność podmiotów działających w sektorze nowych technologii z tytułu naruszenia praw autorskich i własności intelektualnej przez osoby trzecie. Perspektywa europejska