Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 2(26)

Najnowsze wydanie do pobrania poniżej.

Jeżeli chcesz pobrać najnowsze wydanie Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ kliknij TUTAJ.

 

Angelika Ciżyńska
Słowo wstępne

Milena Katarzyna Borowik
Ochrona patentowa wynalazków biotechnologicznych w świetle zdefiiowania pojęcia embrionu ludzkiego w orzecznictwie TSUE

Angelika Ciżyńska
Życie dziecka kontra prawo do samostanowienia, czyli kilka uwag o relacji aborcji i prawa konstytucyjnego

Monika Gniadek
Znaczenie zgody na leczenie w odniesieniu do prawa konstytucyjnego i karnego

Katarzyna Kanafek
Rozwodowa niezgoda – dysponowanie niewykorzystanymi embrionami

Jacek Karakulski, Justyna Pyłko
Wątpliwości konstytucyjne w zakresie sądowej procedury zmiany płci

Katarzyna Kos
Granice wiedzy medycznej i moralna niepewność a rozstrzyganie o konstytucyjności norm prawnych

Hubert Mruk
Odpowiedzialność z tytułu wrongful birth w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Analiza prawnoporównawcza

Paulina Obara
Ochrona danych genetycznych w ramach prawa do prywatności dawców – uwagi na tle regulacji o ochronie danych osobowych

Szymon Osmola
„Trzy pokolenia idiotów wystarczą”, czyli przymusowa sterylizacja w orzecznictwie sądów

Radosław Pałosz
Polska regulacja eutanazji i wspomaganego samobójstwa z perspektywy fiozofiznej i konstytucyjnej

Michał Passon
Równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ujęciu konstytucyjnym

Tomasz Pilikowski
Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie leczenia pacjenta małoletniego w wyniku braku zgody przedstawiciela ustawowego

Olaf Raczyński
Klauzula sumienia – gwarancja wolności sumienia przy wykonywaniu zawodu lekarza czy ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych?

Cyprian Liske
Między prawem a polityką: pozycja ustrojowa sądownictwa konstytucyjnego w Polsce i na Węgrzech