Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 1(25)

Najnowsze wydanie do pobrania poniżej.

Jeżeli chcesz pobrać najnowsze wydanie Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ kliknij TUTAJ.

 

Andrzej Olaś
Umorzenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty na żądanie powoda a przerwa przedawnienia wywołana wniesieniem pozwu w tym postępowaniu – uwagi de lege lata i de lege ferenda


Aneta Mendrek
Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym


Paulina Pawlak, Marcin Sidor
Celowość utrzymania odrębności w postępowaniach z zakresu prawa pracy


Jacek Kudła
Konsekwencje błędnej kwalifkacji procesowej sprawy do postępowania nakazowego w zakresie stosowania przepisów o postępowaniu nakazowym w fazie po wydaniu nakazu zapłaty – zagadnienia wybrane


Kinga Moras-Olaś
O potrzebie wyodrębnienia czynności wyjaśniających w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy


Przemysław Jadłowski
Postępowanie upominawcze i nakazowe de lege ferenda


Mikołaj Duś
Mediacje w sprawach małżeńskich a możliwość zastosowania modelu mediacji transformatywnej