Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 6(28)