Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 5(27)