Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 1(23)