Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 5(22)