Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 3(20)

"W przestrzeni prawa karnego i bezpieczeństwa publicznego" red. Paweł Czarnecki

Strona redakcyjna

Spis treści

Prawo do prywatności oraz ochrona danych osobowych osób monitorowanych przez  systemy monitoringu wizyjnego funkcjonujące w celu zapewniania bezpieczeństwa  i porządku publicznego
Piotr Mączyński, Renata Płaszowska

Between Security and Freedom: A Social Perspective of CCTV
Daria Wójcik

Czy sprawcy zgwałceń powinni być chirurgicznie kastrowani?
Agnieszka Podemska

Odpowiedzialność karna za pozyskiwanie dowodów za pomocą czynu zabronionego dla celów postępowań represyjnych
Jakub Bojke

„Nieoczywista oczywistość": Rozważania o przestępstwie jako podstawie wypowiedzenia umowy o pracę wedle art. 52 § 1 pkt 2 k.p.
Milena Garwol, Joanna Pawlikowska

Dyspozycyjność stron w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego
Paweł Dębowski, Magdalena Tokarska

Wybrane problemy realizacji formalnego aspektu prawa do obrony w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym
Ewa Grzęda

Zakaz „podwójnego karania" w prawie europejskim w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
Aleksandra Rychlewska

Normy moralne w obronie naszego biologicznego istnienia. Polemika z Marią Ossowska na temat zabójstwa
Gabriela Grochola

Europejski nakaz aresztowania jako instrument europejskiej współpracy w sprawach karnych w świetle zasady podwójnej karalności
Marek Jakubiec

Mediacja w postępowaniach sądowych
Justyna Skoczeń, Renata Wierzbicka