Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 2(19)