Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 1(18)