Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2014, nr 4(17)