Dyżury

Grafik aktualnych dyżurów. Informacje o ewentualnych zmianach są oznaczane w poniższej tabeli.

 

Dyżury Prezesa i Skarbnika są odwołane od dnia 29.01.2018 r. do dnia 24 lutego 2018 r. ze względu na sesję egzaminacyjną i przerwę semestralną. W kolejnym semestrze pojawi się nowy harmonogram dyżurów.
 

  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Tomasz Pruszczyński

Prezes
 

15:00 - 16:30

  15:00 - 16:30  

Piotr Statkiewicz

Wiceprezes ds. finansowych

11:00 - 12:00 9:45 - 10:45      

 

W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest umówienie się na dodatkowe dyżury lub spotkania indywidualne po uprzednim skontaktowaniu się z konkretnym członkiem Prezydium.