Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak przystąpić do Towarzystwa?

Procedura przystąpienia do Towarzystwa

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Statutu TBSP UJ z dn. 14 października 2019 r. członkiem Towarzystwa jest każdy członek Koła Naukowego zrzeszonego w TBSP UJ. Oznacza to, że wstępując w poczet członków jednego z naszych Kół Naukowych stajesz się członkiem Towarzystwa.

Pełna lista zrzeszanych przez nas Kół znajduje się tutaj (link). 

Każde z Kół ma własną procedurę przyjmowania nowych członków. W zdecydowanej większości przystąpienie niewiąże się z opłaceniem składki. Wystarczy zgłosić chęć przyjęcia do Przewodniczącego Koła, który dopełni dalszych formalności.